Latvijas dabas fonds Facebook

Aicinām uz ainavas kopšanas talku Turaidā

Turaidas vēsturiskā centra ainava ir daļa no Latvijai raksturīgās kultūrvēsturiskās ainavas, kas mūsdienās gandrīz zudusi. Tāpēc parkveida ainavas atjaunošana Turaidā ir nozīmīga ne tikai lokāli, bet arī visā Latvijā kopumā. Tā ir Latvijas vērtība, un talkas dalībnieki varēs gan palīdzēt tās atjaunošanā, gan iegūt zināšanas un jaunas prasmes.

 Talkas laikā tiks sakopta Turaidas vēsturiskā centra meža teritorija, veidojot apmeklētājiem pieejamu parkveida ainavas telpu. Talkas programmā:

  • Arboristi no “Labie koki” demonstrēs dižkoku vainaga kopšanu.
  • Ainavas kopšanas darbi kopā ar ekspertiem.
  • Latvijas Dabas fonda eksperta, biologa Viestura Lārmaņa stāstījums par parkveida ainavu, tās vērtību un kopšanas iespējām.
  • Sarunas pie ugunskura ar siltu tēju un pusdienām.
  • Pēc talkas – bezmaksas ekskursija pa Turaidas muzejrezervāta ekspozīcijām.

Darba instrumenti būs nodrošināti. Uz talku aicināti visi interesenti. Dalība tajā – bez maksas.

Par dalību talkā lūdzam informēt līdz š.g. 8. martam elektroniski, rakstot uz adresi arisa.pastuhova@turaida-muzejs.lv.