Latvijas dabas fonds Facebook

Ar projektu Ainavas runā! aicināsim ieraudzīt vērtīgo Latvijas ainavā

Pēdējā pusgadsimta laikā Latvijas ainava ir ievērojami mainījusies. Caurskatāmas birzis, līkumainas upes un lauku ceļi, viensētas, pļavu ieloki meža malās, puķēm bagātas dabiskās pļavas ir tas, ko uzskatām par Latvijas tradicionālo ainavu. Taču dabā to redzam arvien mazāk. Mūsdienu Latvijas ainava vienkāršojas, skati kļūst cits citam līdzīgi, ainavā zūd dabas daudzveidība un kultūrvēsturiskā mantojuma liecības. Lasīt vairāk

Aicina uz projekta "Ainavas runā" atklāšanas pasākumu

Latvijas ainava – tik skatam ierasta, mūžīgi tepat bijusi. Caurskatāmas birzis, līkumainas upes un mazi lauku ceļi, idilliskas viensētas, pļavu ieloki mežu malās – tā ir mūsu ideja par tradicionālo Latvijas ainavu, taču dabā tā strauji izzūd, paliekot tikai mūsu apziņā, literatūrā un senās gleznās. Cik ilgi gaidīsim, līdz to zaudēsim pavisam? Lasīt vairāk